En gammel dame i sin beste alder

«Om hundre Aar er Allting glemt», sa Knut Hamsun. Da hadde han ikke regnet med Stokmarknes Aktietrykkeri. Vi leverer fortsatt det beste av grafiske kommunikasjonsløsninger som dagens kunder krever.

18. mai 1895 ble Aktietrykkeriet Stokmarknes grunnlagt i konstituert generalforsamling. Det ble dog først registrert 28. januar 1896 under firmanavnet Aktietrykkeriet. Da hold firmaet hus i 1. etg. i N.E. Nielsen Gaard, som lå der Sparebanken Nord-Norge i dag ligger. Først i 1903, etter at Nielsens Gaard brant ned, fikk Aktietrykkeriet sitt eget bygg, satt opp i en og en halv etasje. i 1909 fikk selskapet navnet Stokmarknes Aktietrykkeri.

I 1920 ble bygget utvidet, før nok en brann la selskapets lokaler i aske i 1938. Trykkeriet ble bygd opp igjen på nytt, denne gangen med adskillig større plass på hele 270 m2.

Nesten alle arkiver og styreprotokoller gikk tapt i brannen, slik at lite historisk materiale fra før den tid eksisterer i dag. Men i et eksemplar av Vesteraalens Avis 27. mai 1895 kan vi lese:

«Et aktiebogtrykkeri er dannet på Stokmarknes med hensigt at drive et tidsmessig bogtrykkeri samt ved siden af en bokhandel. Virksomheden vil begynne i løbet av sommeren».

Stokmarknes Aktietrykkeri har hele tiden ligget langt fremme i utviklingen, spesielt på den teknologiske og utstyrsmessige siden. Bedriften har i alle år hatt eget bokholderi, der den første bokholdermaskinen ble tatt i bruk i 1965. I 1970 ble den første automatiske telefonsentralen innstallert. Ved utbyggingen i 1974 ble også store investeringer gjort i trykkmaskiner ved overgangen til offset-trykking. Med åttiårene kom også data-alderen og Stokmarknes Aktietrykkeri kjøpte allerede i 1984 utstyr til eletroniske databehandling. Det siste 10-året har vært preget av store endringer i alle bransjer. Dette har ført til at Stokmarkens Aktietrykkeri også må ha tilpasset seg markedet og har ført til mange større endringer i driften. I dag er det handel som er hovedtyngden av omsetningen. Velkommen til oss!

Copyright 2013 Stokmarknes Aktietrykkeri - Designet av Unknown